tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
NEW TERM OF ENDEARMENT FOR THE YEAR 2011.
Beach party, twenty ven!
viết bởi daniel daniel daniel 01 Tháng một, 2011