tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
this would be a white girl version of twerking.....typically this dance move is seen when a white girl is white girl wasted.
did you just see that white girl twerking?
.....oh no she wasnt twerking....she was twerching!
viết bởi LLLew 24 Tháng mười hai, 2013