tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Smoking a cigarette, generally when you have nothing better to do.
I'm bored...bout to go twerk a doog
viết bởi zzziiizzz 09 Tháng ba, 2011