tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to engage in sexual intercourse
"I'm trying to twerk butter with this girl."
viết bởi houckster 13 Tháng chín, 2006

Words related to twerk butter

fuck intercourse screw sex twerk buttah