tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
When one is unwillingly Twerked upon
"Twerk Rape!!" " ya'll niggas stop twerk rapin me.shit"
viết bởi you white but you still my nig 04 Tháng mười một, 2013