tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Getting twerked on and getting yoo meat beat at the same damn time.
Jeremiah was getting twerkalated on by Bishop
viết bởi DunItAll 03 Tháng bảy, 2012