tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The person or persons being twerked on
I.e Robin thicke was the twerkee being twerked on...
viết bởi B . H. 07 Tháng mười, 2013