tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Black girl who can twerk

A black girl who twerks all the motherfucking time
Oh look Twerkesha is at it again.

Man, that twerk party was crazy. Twerkesha tore it up.

All the twerkeshas are all over me.
viết bởi ESHA D 27 Tháng mười một, 2013