Top Definition
To swerve while twerking.
Twerk+Swerve= Twerve
Black Girl #1: BONQUIQUI WHAT IS U DOING?!
Bonquiqui: I'm twerv ing!

Black Girl #1: CAN I JOIN GURLLL?!?!?!
Bonquiqui: Only if you can shake yo assssss.

*Both starting twerving*
That is how to twerve in the hood.
viết bởi FSU Buddies 18 Tháng một, 2013
uninvited perverts that follow you on twitter
I had a twerve following me on twitter,
viết bởi abunniie 17 Tháng sáu, 2009
1. What is the number twelve with some asian spice.
2. A word to reapeat a lot in order to annoy friends.
3. An expression of bewilderment.
Half of Twerve is six.
The Football team lost thirty four to twerve.
viết bởi Halftwerve 18 Tháng mười hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×