tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
skinny or weak individual.
look at that guy hes so twez.
viết bởi dom0 19 Tháng một, 2011