tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A close call like 'that was fucking close.'
viết bởi asfd3223 04 Tháng bảy, 2011