tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
n., meaning "genitals"
he makes my twiddly-bits tingle!
viết bởi xaos 21 Tháng tư, 2004