Top Definition
actin crazy
wilin
jon jon: damn what's that nigga on?

dewayne: i dnt kno but that nigga twirlin
viết bởi thatonegurl813 17 Tháng mười hai, 2008
avoiding, or playing games with someone. usually a girl messin with a guys head.
"yeah, i might come see you." -girl
"qirl, quit twirlin" -boy
viết bởi eyyoo 08 Tháng mười, 2008
1) when someone does something to make you mad.
2) when your geeked up on some form of pill.
1) ima swing on you nigga, you be twirlin dawg
2) "im jerkin ! im jerkin ! dem pills got me twirlin, i pop one more i sweah ta god ima hurt em!" -Fella
viết bởi DJJJ RUnz the 813 26 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×