n. Someone who acts like a complete twat on Twitter. Hence the name: Twit
@douchebag1 dude i would totally pound the shit out of her pussy.

@smartguy1 you fucking twit
viết bởi brainsound 11 Tháng bảy, 2009
A foolishly annoying person.
"I'm an insignificant twit."
viết bởi Crabtree-whothefucktookmyname? 08 Tháng bảy, 2009
a person who twitters
my friend bob is such a twit. He forgot to look both ways while crossing the street when he was sending a tweet and he got hit by a car.
viết bởi Prodeluxe 23 Tháng năm, 2009
a pregnant fish.
a bitch is to dog as a twit is to fish.
viết bởi gosaimasu 22 Tháng năm, 2009
Anyone who incessantly talks about or uses Twitter.
Normal person: "What are you doing?"
Twit: "I'm sending out a tweet. You know that Twitter is the new facebook right?"
Normal person: "My god you are such a twit."
viết bởi BadMojo11 01 Tháng năm, 2009
better way to say shit on twitter
just say "twit"
Me:Man i took the biggest twit last night.
You: you are so gross
viết bởi lalalandmachine 28 Tháng tư, 2009
The act of tweeting on Twitter.com
"I took my first TWIT!"
"Hey, you got TWIT on your face... Yeah right there..."
viết bởi Steven Lightfoot 03 Tháng tư, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×