tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Justin Bieber.
Why are you a twit-child?
viết bởi ThisisforyouFei 05 Tháng sáu, 2010