tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Northern English term for a short footpath or side entrance
I rode my bike down the twitchel
viết bởi IanM 14 Tháng chín, 2003