tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a pathway or alley
Jay got scared, so ran down the twitchell
viết bởi gayjay69 09 Tháng mười một, 2013