tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
I posted a tweet that I needed a ride home from the concert Saturday, and a total stranger drove me home - twitchhiking rocks!
viết bởi scaryymary 30 Tháng chín, 2009