Top Definition
A citizen of twitterspace, someone who resides in the cyberspace area of twitter. Someone who twitters.
Brian, you twitter all the time. You are a model twittizen.
#twitter #web 2.0 #internet #citizen #twitterholic
viết bởi BrianCarter 15 Tháng tư, 2008
A person who is a member of Twitter. Created by combining the word Twitter and citizen together.
I am a twittizen because I'm a member of Twitter.
#twitter #citizen #tweet #member #twitizen
viết bởi missmollymeow 07 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×