tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
how fast ludacris drives so that everyone can see his down ass ride.
Damn, nigga, with a ride like that,, you gotsta drive two miles an hour!
viết bởi Pope 18 Tháng một, 2005