tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Amount of cocaine rock
gimme a two oh
viết bởi seth 17 Tháng mười một, 2003