tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A skier. A potential shredder of the gnar gnar.
"You damn two plankers stay out of our park!!!"
viết bởi 2planker 05 Tháng chín, 2005