tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
walking around in a daze
After a long night of drinking I twombled to class.
viết bởi midnight twombler 19 Tháng mười, 2010