tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a polite variation on the word twat.
joe - "You tworb, what you doing?."
viết bởi Fisheyepie 26 Tháng ba, 2007