Top Definition
to work your body in the bedroom or on the dance floor.
I love to twork it out at the club.
viết bởi Kia Wiliams 12 Tháng một, 2004
(1)knowing how to put it down on your sexualpartner
(2) being able to give somebody an orgasm
(3) just looking HOT for your man!
hey girl, wanna come home with me tonight?! i know how to twork it out!
viết bởi 1 girl 16 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×