to work out, particularly a girl's booty for a guy. Referred to when clubbing or working out in the gym.
"twork that body babe", "tworkin out here is great for the body."
viết bởi Sigma1 29 Tháng năm, 2005
When a girl shakes her butt against another girl or a man, pressing frimly.
Hey look at dat hoochie moma twork it
viết bởi Anonymous 23 Tháng hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×