Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là french dipping:
 
1.
This will probably be my last message
person 1: hey im moving to colorado and twpbmlm.
person 2: okay, cya.
viết bởi venturious 24 Tháng chín, 2008
0 2

Words related to twpbmlm:

be last message my probably this will