tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
to be medicated with Tylenol in the Emergency Room
"I tylenized the fever baby in room 9"
viết bởi Lisarn13 30 Tháng một, 2013