tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
a tall ass nigga who sucks at ball; he wants everyone to suck his dick; he isn't that slick (like he thinks)
"Stop acting like tyshiem, you're ass"
viết bởi yoimmagster 09 Tháng tư, 2014