tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a hot dreamy, popular guy with a big dick. every girl wants to screw him and every guy wants to be him. everyone loves him.
tyshon is so hot!
viết bởi chickeneaternista 17 Tháng hai, 2012