tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
make small, and grow hair.
Bozo the clown was tysonized.
viết bởi Anonymous 07 Tháng tư, 2003