Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
You are so cool. Sms. language. Used to tell someone to tell them that they are cool.
Often used as a sarcastic fraise.
hi clark. u r so ql.
viết bởi John Smith 17 Tháng tám, 2003
15 24
 
2.
you are so cool
you are so cool omg give me your fucking autograph
viết bởi Angelus 24 Tháng tám, 2003
9 25