tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
groggy, drowsy, depressing.
Its uggish today.
viết bởi Aleax 14 Tháng bảy, 2009

Words related to uggish

depressing drowsy groggy ughish ugish uhgish