tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Sex. Ugly hugging- having sex or fucking
I heard that they were ugly hugging during breaks at work
viết bởi GreyEyes 04 Tháng mười, 2013