tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Joakim Noah
That Bull's player Joakim Noah has a super model mother, how is he such an ugly motherfucker?
viết bởi Matt da man 07 Tháng mười hai, 2013