Top Definition
When a male tucks his genitalia between his legs, and displays only pubic hair to some unfortunate viewer. Some people call this a mangina.
Sick! I got visually assaulted by Bob's ugly woman.
viết bởi Plaztik 18 Tháng một, 2006
(Giving the ugly woman)Putting one's penis on another.
He gave the kid nightmares because he gave him the ugly woman.
viết bởi Wolf Lord 27 Tháng ba, 2004
The front side of the fruit bowl. (when you tuck your dick and nuts between your legs.
That stripper looks like Schrum's ugly wommen.
viết bởi Abbott 05 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×