tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
RAWR BiG-Lou- is nub
Lou, you just got UBC'ed, nub.
viết bởi George W. Bush 06 Tháng sáu, 2004