tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
really cool, fun party with hot ladies
This this party is so under the hill.
viết bởi poo head 29 Tháng bảy, 2003