tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Not getting enough money for the amount of work being done.
Getting underpayed & overworked @ any job really sucks.
viết bởi jpg3 29 Tháng chín, 2013