tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
beautiful, smart person person.
"wow, she's such an underweiser!!"
viết bởi Hellomynamisjoey 26 Tháng năm, 2009