tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
an idiot's way of spelling unison
The chairs aren't working on unicin.
viết bởi Joe Bloggs 31 Tháng mười hai, 2004