tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A person who only eats unicorn meat.
No thanks, I'm a unicornarian. I like my meat extra corny.
viết bởi Redaelder 22 Tháng sáu, 2010