Top Definition
A mythical creature that is sometimes mistaken for a miniture unicorn when it is in fact an entirely separate creature. Possibly the bastard offspring of a goat and a unicorn, but this is yet to be determined.
Girl "Hey did you see that tiny unicorn?"
Guy "Fool! That's not a tiny unicorn, it's a unigoat!"
viết bởi RedandGreen 17 Tháng năm, 2010
Photos & Videos
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×