Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
when two people are thinking the same thing
andrew says "i want chicken for dinner"

laurence says "I want chicken for dinner!"

andrew "unimind!!!"
viết bởi mmmmmbop222 24 Tháng bảy, 2010
2 0