tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
cannot be influenced
Isha is totally uninfluenceable..
viết bởi VeenIsha_Creations 29 Tháng tư, 2012