tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
The inability for someone to become a redneck.
Black people are unredneckable.
viết bởi Detroit Chick 12 Tháng bảy, 2005