tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Roughly translated as Running swiftly through the forest
viết bởi Jay A 01 Tháng sáu, 2003