tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Having no tits (boobs)
Did you see that chick from accounting? Total untits!
viết bởi maddawgsmall 08 Tháng ba, 2011