tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Not cunty or unsavory. Well received. Intelligent or sharp.
The opera last night was very untonerlike.
viết bởi SRQDT 30 Tháng chín, 2011