tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
slang for vagina
"yo bitch, let me get a taste of dat UP CANDY"
viết bởi doesn't matter eat shit 01 Tháng hai, 2009